GANGA CHALISA

250px-Ganga_Kalighat_1875

SHRI GANGA CHALISA

!! DHOHA !!

JAI JAI JAI JAG PAVANI JAYATI DEVSARI GANGA |

JAI SHIV JATA NIVASINA ANUPAM TUNG TARANG ||

 

Jai jai janni haran aad khani, aanand karni ganga maharani |

Jai Bhagirathi sursari mata, kalimal mul dalni vikhayat |

Jai jai jai hanu suta aad hanni, bhisham ki mata jai janni |

Dhaual kamal dal mam tanu saje, lakhi shad sharad chandr chavi laje |

Vahan makar vimal shuchi sohe, amiya kalash kar lakhi maan mohe |

Jadit ratn kanchan aabusan, haye mani har, haritam dushan |

 Jag pavani tra tap nasavani, taral tarang taang bhavini |

Jo ganpati aati pujaye pradhana, tehi te pratham ganga asnana |

Bhrah kamandal vasini devi, shri prabhu paad pankaj sukh savi|

Sati sahatr sagar sut tariyo, ganga sagar tirath dhariyo |

Agam tarang udayo maan bhavan, lakhi tirath haridawr suhawan |

Tirath raj prag aashravat, dharyo matru puni kasha karvat |

Dhani dhani sursari swa rg ki seedi , tarni amit petri pad

Pede |

Bhagirithi tap kiya apara, diyo brahma tab survir dhara |

Jab jag janani chalyo hahrai, shambu jata mah raho samai |

Varsh paryant ganga maharani, rahi shambu ke jata bhulani |

Muni bhagirath shambuhi dhyayo, tab ek bund jata se payo |

Tate mrut bhai tray dhara, mutyu lok, nabh aru patara|

Gai patal prabhavati nama, mandkini gai gagan lalama |

Mutyu lok janmavi suhavni ,kalimal harin agam jan pavni |

Dhani maiya tab mahima bhari, dharm duri kali klush kuthari |

Matu prabhavati dhani mandkini,dhani sursrit sakal bhaynsini|

Pan karat nirmal ganga jal, pavat man ichchit anant fal|

Purab janm punya jan jagat ,tabhi dhyan ganga mh lagat|

Jai pagu sursari hetu uthavahi , tai jagi ashvmegh fal pavhi |

Maha patit jin kahu na tare,teen tare ek name tehare |

Shat yojnahi se jo dhyavahi, nishchay Vishnu lok pad pavahi |

Nam bhajat agnit adh nashe, vimal gyan bal budhdhi

prakashe |

  jimi dhan mul dharm aru dana, dharm mul gangajal pana |

tab gun gunat karak dukh bhajat, grah grah sampati sumati virajat |

gangahi nem sahit nit dhyavat, durjanahum sajjan pad pavat |

buddhihin vidhya bal pave , rogi rog mukt hai jave |

ganga ganga jo nar kahhi ,bhike nange kabhu na rahhi |

nikasat hi mukh ganga mai, shravan dabi yum chalhi parayi |

maha adhin adhman kah tare, bhaye nark ke band kivare |

jo nar jape ganga shat nama , sakal siddhi puran hai kama|

sab such bhog param pad pavahi, avagman rahit hai javhi |

dhani maiya sursir sukhdeni, dhani dhani tirath raj triveni |

kakra gram rishi durvasa, sundardas ganga kar dasa |

jo yah pade ganga chalisa,mile bhakti aviral vagisa |

 DHOHA

NIT NAV SUKH SAMPATI LAHE, DHARE, GANGA KA DHYAN|

AANT SAMAY SURPUR BASE, SADAR BHETHI VIMAN ||

SAMVVAT BHUJ NABH DISHI, RAM JANM DIN CHETRA |

PURAN CHALISA KIJO, HARI BHAKTAN HIT NETRA || 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...