GAYATRI CHALISA

220px-Gayatri1

GAyaTRI CHALISA

!! DHOHA !!

Hig, shir, kalig, medha, prabha, jeevanjyoti prachand |

Shanti, kranti, jagatri, pragati, rakhna Shakti akhand ||

Jagat jannani, mangal karni, gayatri shukh dham |

Pradavo savitri, savdha, suha puran kam ||

 

 

Buburuh Suha om youth jannani|

Gayatri nit kalimal dahani ||

Aakshar chobis puram punita |

Inme base shasht shruti geeta ||

 

Shashvan satogundi satrupa |

Satya sanatan sudha anupa ||

Hansarudi shutember dhari |

Swandh kranti suchi gagan bihari ||

 

Pustak pushp kalmdula mala |

Subh warnd tanu nayan vishal ||

Dhanya dharath pulkit hi hoye |

Sukh upjat, dukh durmati khoi ||

 

Kamdhanu tum sur-taru chaya |

Nirukar ki adbhut maya ||

Tumhari sharan gaheye jo koi |

Tare sakal santak so soye ||

 

Sarswati laxmi tum kali |

Deepe tumhari jyoti nirali ||

Tumhari mahima parn pave |

Jo sardh san mukh gund gavey ||

 

Charveda ki matu punita |

Tum bharmhmadhi gori sita ||

Mahamantra jetne jag mahi |

Kahu gayatri sam nahi ||

 

Sumirat heye mai gayan prakashe |

Alas paap avidha naseh ||

Shruti bej jag jani bhavani |

kalyatri vardha kalyadi ||

 

Bhrama Vishnu rudhr sur jete |

Tum so pave surtha taite ||

Tum bhagtan ki bhakti tumhari |

Jannani putr pran te pyara ||

 

Mahima aprampar tumhari |

Jai jai jai trapda bhayhari ||

Purit sakal gayan vigayan |

Tum sang adik ne jag mai ne jana ||

 

Tum bhin janni kuch rahe ne shisha |

Tum hi paye kuch raha ne kalesha ||

Jannant tum hi tum hi hai jaye |

Paras prsi kudhatu suhaye ||

 

 

Tumhari Shakti deepe sab thaiye |

Mata tum sab thor samaye ||

Grah nakshtr bhramandi ganere |

Sab geeti waan tumhari peere ||

 

Sakal shasti kip rant vidhata |

Palk, poshan, nashask yatra ||

Mateshavri daya vatr dahari |

Tum san tre Pataki bahani ||

 

Japar kripa tumhari hoye |

Tapar kripa kare sab koi ||

Mandh budhi te budhi bal pave |

Rogi rog rehit heye jave ||

 

Daridh mita keta sab peere |

Nashe dukh hari bahav bhiva||

Ghri kalesh chitt chinta bahari |

Nase gayatri  haye hari ||

 

Santti hin susantti pave |

Sukh sumpati youth modh banave ||

Bhuth pishach sab bhaye khave |

Yum ke dudh nikat nahi aave ||

 

Jo sadhava sumire chit laye |

Aakshat suhag sadaye sukhadaye ||

Shar var sukhpradh lahe kumari |

Vidhava rahe sath vatr adhori ||

 

Jayati jayati jagdam bhavani |

Tum sum aur dayala ne dani ||

Jo sadguru so deksha pave |

So sadan ko safal banave ||

 

Sumirn kare suruchi badh bhagi |

Lahye manorat ghri viragi ||

Aashte siddi nav nidhi data |

Sab samaradh gayatri mata ||

 

Rishi, munni, yatri, tapasavi, yogi |

Aarath, aarthi, chintit bhogi ||

Jo jo sharan tumhari aave |

So so maan vanchit fal pave ||

 

Bal bhudhi vidhya shill subhav |

Dhan, vaibhav, yash, thej, ujao ||

Sakal bade upje such na na |

Jo ye path kare dari dhyana||

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...