SARASWATI CHALISA

200px-Mysore_Painting

 SARASWATI CHALISA

!! DHOHA !!

JANAK JANANI PADAM DURAJ, NIJ MASTAK PAR DHARI |

BHANDO MATU SARASWATI, BHUDI BAL DE DATARI ||

PURAN JAGAT MAI VIYAPAT TAB, MAHIMA AMIT ANATU |

DHARSHATNANO KE PAP KO, MATU TUHI AAB HANTU ||

 

 

Jai shrisakal bhudi balrasi |

Jai sarwagai ambr avinashi ||

Jai jai jai vinakari dhari |

Karti sada suhans savari ||

 

Rup chaturbuj dhari mata |

Sakal shiv andar vikhayata ||

Jag mai pap bhudhi jab hoti |

Tabhi dharm ki fiki jyoti ||

 

Tabhi matu ka nij avatar |

Pap hin karti mahitara ||

Valmiki ji the hatirare |

Tav Prasad jane sansare ||

 

Ramcharet jo rache banai |

Aadi kavi padvi ko pai ||

Kalidas jo bhay vikhayata |

Teri krapa dharasti se mata ||

 

Tulsi sur aadi vidana |

Bhay jo aur ghayani nana ||

Tinhe na aur raheyu aavlamba |

Kaval krapa apki amba ||

 

Karhu krapa soye matu bhavani |

Dhukhit din nij dashi jani ||

Putr karai apradh bahuda |

Tehi na dharai chit mata ||

 

Rakhu laj janani ab meri |

Vinay karu bhatti bhuteri ||

Mai anath teri aavlamba |

Krapa krahu jai jai jagamba ||

 

Madhuketabh jo aati balwan |

Bahuyudh vishui se thana ||

Samar hajar pach mai dhora |

Fir bhi mukh unse nahi mori ||

 

Matu sahaye kinhe tehi kaka |

Bhudhi viprit bhai khalhala ||

Tehi tee matru bhai khal kaeri |

  Punbhu matu manarath meri ||


 

Chand mund jo the vikhayat |

Chand mahu sahare uun mata ||

Rakah bich se samrath papi |

Surmuni hraday dhara sab kampi ||

 

Kateyu sir jim kadali khamba |

Bar bar binvahu jagdamba ||

Jagprasidh jo subh nisubh |

Shan mai bandhe tahi tu amba ||

 

Bharat matu bhadi faru jaye |

Ramchandr vanvas karaye ||

Aehividhi ravan vadh tu kinha |

Sur nar munni sabko such dinha ||

 

Ko samrath tav yash guun gana |

Nigam anadi aanat bhakhana ||

Vishnu rudhr jas kahin mari |

Jenki ho tum rakshakari ||

 

Rakti dantika aur satakshi |

Naam apar hai danav bhakshi ||

Durgam kaj dhara par kinhi |

Durga naam sakal jag linha ||

 

Durga aadi harni tu mata |

Krapa karhu jab jab sukhdata ||

Nrap kopit ko maran chahe |

Kanna mai khere mrag nahee ||

 

Sagar maday pot ke bhanjee |

Ati tufan nahi kou sangee ||

Bhut prat bhradha ya dukh mai |

Ho darid aadhva sankat mai ||

 

Naam jape mangal sab hoye |

Sanshaye ismai kare na koi ||

Putrhin jo aatur bhai |

Sabe chandi puje aise bhai ||

 

Kare patthe nit yahe chalisa |

Hoye putr sundar guun isha ||

Dhupadik navedhy chahave |

 Sankat rahit avashaye ho jave ||

 

Bhakti matu ki kare hamesha |

Nikat na aave tahi kalesha ||

Bandi patte kare satt bara |

Bandi pasha dur ho sara ||

 

Ramsagar bandhi hatu bhavani |

Kije krapa das nij jani ||

 

!! DHOHA !!

MATU SURYA KRANTI, ANDHAKAR MAM RUP |

DUBAN SE RAKSHA KARU PARHU NA MAI BHAV KUP ||

BALBHUDHI VIDHIYA DEHU MOHI, SUNHU SARASWATI MATU|

RAM SAGAR ADAM KO AASHAY TU HI DADATU ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...