SHRI BHAIRAV CHALISA

220px-Kala_Bhairava

SHRI BHAIRAV CHALISA

!! DHOHA !!

SHRI BHAIRAV SANTAK HARAN, MANGAL KARAN KRAPALU |

KARHU DAYA NIJ DAS PE, NISHIDIN DINDAYALU ||

 

Jai dhamrudhar nayan vishal, shayam varan, vapu maha karalu |

Jai trishuldhar jai dhamradhar, kasha kotwal, sankathar ||

Jai girijasuth paramkrapala, sankatharan, harhu bharjala |

Jayati baduk bhairav bhaykari, jayati kal bhairav bhaldhari ||

Aasat rup tumhare sab gaye, safal ek te ek sivaye |

Shivswarup shiv ke anugami, ganadhish tum sabke swami ||

Jatajut par mukut suhave, bhalchandr aati shobha pave |

Kati kardhani gunguhru bhaje, darshan karat sakal bhaye bhaje ||

Kar trishul dhamru aati sundar, morpankh ko chanvar manohar |  

Khapar khdang liye balvan, rup chaturbhuj nath bakhana ||

Vahan shavan sada sukhrasi, tum anant prabu tum avinasi |

Jai jai jai bhairav bhay bhajan, jai krapalu bhagtan manrajan||

Nayan vishal lal aati bhari, raktvani tum aahu puraru |

Bam bam bam bolat dinrati, shiv kah bhaju asur aarti ||

Ekroop tum subh kahaye, duje bhairav roop banaye |

 Savak tumhi tumhi prabu swami, sab jag ke tum antryami ||

Rakhtvan vapu aahi tumharashyamvan kahu hoye prachar |

Swatvan puni kaha bakhani, tinhi van tumhare gunkhani ||

Tini nayan prabu param suhavahi, sarnar munni sab dhayan lagavahi |

Vradh chardhar tum jag swami, prathnath tum purn akami ||

Chakranath nakulesh prachand, nimesh digambr kirati chanda|

Krodhvatsat bhutesh kaladhash, vakratund dashvahu vayaldhar ||

Ahahi koti prabu naam tumhare, jyat sada metath dukh bhare|

Choshat yagini nachhi sanga, krodhvan tum ati ranranga ||

Bhuthnath tum praven punita, tum bhvish tum ahhu aatathi |

Vartman tumharo suchi rupa, kalmayi tum param anupa ||

Aeladi ko snkat taryo, sad bhagat ko karaj saryo |

Kaliputr kahavahu natha, tab charan navahu nith matha ||

Shrikrodhesh kripa vistarahu, din jani mohi par utarahu |

Bhavsagar budat dinrati, hohu kripalu drast aarati ||

Savak jani kripa prabhu kija, mohi bhagati apni ab dije |

Karhu sada bhairav ki seva, tum saman dujo ko deva ||

Aashvnath tum param manohar, drushtan kaha prabu aahchu bhaynkar |

 Tumharo das jaha jo hoye, takh sankat pare na koi ||

Harhu nath tum jan ko peera, tum saman prabhu ko balvira |

Sab apuradh shama kari dije, din jani anup mohi kijo ||

Jo yaha path kare chalisa, tape kripa karhu jagdisha |

 

!! DHOHA !!     

JAI BHAIRAV JAI BHUTPATI JAI JAI JAI SUKHKAND |

KARHU KRIPA NIT DAS PE, DEHU SADA AANAND ||

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...