SHRI SHIV CHALISA

200px-Shiva_in_rishikesh

SHRI SHIV CHALISA 

 

!! DHOHA !!

Jai Ganesh girija suvan , magal bhul sujan |

Khahat ayodhayadas tum , dev abhav vardan ||

 

Jai girjapati dindayala |
Sada kart santen pratipala ||

Bhal chandrma sohat nikey |

Kanna kundal naag fani ke ||

 

Aang gor shir gang bhaye |

Mundalmal tan shar lagaye ||

Vastra khal badhambr soye |

Chavi ko dekhi naag maan moyhe ||

 

Mena matu ki haav dulari |

Vaam aang sohet  chavi niyari ||

Kar trishul sohat chavi bhari |

Karat sada shatrun shykari ||

 

Nind ganesh sohe tahe kese |

Sagar Madhya kamal hai jese ||

Kartik shyam aur ganrau |

Ya chavi ko kahi jat na kau ||

 

Devan jabhi jaye pukara |

Tabhi dukh prabhu aap nivare ||

Kiya updrav tarak bhari |

Devan sam mili tumhi juhari ||


 

Turant pandan aap patayat |

Love nemesh mahn mari  girayu ||

Aap jaldhar asur sanhara |

Suyash tumhari vidhit sansar ||

 

Tripura san yudh machai |

Tabhi krapa kar lin bachai ||

Kiya tabhi bhagirath bhari |

Purav prtigya tasu purari ||

 

Danin mahe tum, sum kou nahi |

Sevak stuti kare sadahi ||

Ved mahi mahima tum gayi |

Akath anadi bhed nahi payi ||


 

Prgate udithi mandhan mai juala |

Jarat surasur bhaye vihala ||

Kinhi daya thehe kari sahaye |

Nilkhand naam tab kahai ||

 

Pujan ramchandr jab kinha |

Jeet ke lanka vibheshan dinha||

Sahas kamal mai ho rahe dhari |

Kenhi pariksha tabhi purari||

 

Ek kamal prabhu rakhe joye |

Kamal nayne pujan chah soye ||

Kathin bhakti dekhi prabhu sankar |

 Bhaye prasand diye icchit var ||


 

Dhan nirdhan ko dhet sada hi |

 Joye koi jache soye fal pahi ||

Aastuti kehi vidhi kare tumhari |

Shamhu nath ab chuk humhari ||

 

Sankar ho sankat ke nashan |

Mangal karan vidhan vinashn ||

Yogi yati munni dhayan lagave |

Sharad narad shish navave ||

 

Namo namo jai namh shivaye |

Sur bharadhik par ne paye ||

Jo ye patth kare maan laye |

Ta par hote hai shambu sahai ||


 

Kahe ayodhayadas aas tumhari |

Jani sakal dukh haru humari ||

Jai jai jai annat avenashi |

karat krapa sabke khatwase ||

 

darasht sakal niti mohi satave |

bhramat raho mohe chen na aave ||

trahi trahi me nath pukare |

yah avsar mohi aan ubharo ||

 

le trishul shtrun ko mare |

sankat se mohi aa ubaro ||

mat pita bhrat sabkoi  |

sankat me puchat nahi koi ||


 

swami ek hai aas tumhari |

aay harhu mum sankat bhari ||

rishniya jo koi ho adhikari |

patth kare so pavan hari  ||

 

putra honk ki ichcha joi |

nishchay shiv Prasad tehi hoi ||

pandit triyodshi ko lave |

dyhyan purvak hom karave ||

 

triyodashi vrat kare hamesha |

tan nahi take rahe  kalesha ||

dhup dep navedhya chadave |

Shankar samukh patth sunave ||


 

Janm janm ke pap nasave |

Ant dham shivpur me dhave ||

Kahe ayodiya aas tumari

Jani safal dukh harhu hamar

 

Ii Doha ii

Nit name kar pratah hi , Paatha karo chalisa

Tum meri manokaamana, Puradha karo jagdish

Maksar chati hemant ritu , Sanwant chosat jaan

Asutati chalisa shiv hi , Puran kin kaliyana 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...