SHRI VINDHYESHWARI CHALISA

SHRI VINDHYESHWARI CHALISA

!! DHOHA !!

NAMO NAMO VINDHYESHWARI, NAMO NAMO JAGDAMBA |

SANNTJANO KE KAAJ MAI KARATI NAHI VILAMH ||

 

Jai jai jai vindhaychal rani |

Aadi Shakti jag vidit bhavani ||

Sinhwahini je jag mata |

Jai jai jai tribhuvan sukhdata ||

 

Kasht nivarini jai jai devi |

Jai jai jai asurasur sevi ||

Mahima amit apar tumhari |

Shash sahas mukh varan hari ||

 

Dinnan ke dukh harat bhavani |

Nahi dekhiyo tum sam koi dani ||

Sab kar mansa puavat mata |

Mahima amit jagat vikhayata ||

 

Jo jaan dhayan tumharo lagve |

So turtahi vanchit fal pave ||

Tu hi vashnavi tu hi rudarani |

Tu hi sharada aaru bharahini ||

 

Rama radhika shayama kali |

Tu hi mat santaan pratipala ||

Uuma madhavi chandi juala |

Vagi mohi par hohu dayala ||

 

Tu hi hinglaj maharani |

Tu hi shitla aru vigyani ||

Durga durg vinashani mata |

Tu hi Lakshmi jag sukhdata ||

 

Tu hi jahnavi aaru utrani |

Hemavati ambe nivarini ||

Aashtbuji varahini devi |

Karat Vishnu shiv jakar sevi ||

 

Chohashti devi kalyani |

Gori mangala sab guunkhani ||

Patan mumba danth kumari |

Bharadkali sun vinay humari ||

 

Vijdharini shokh nashini |

Aayu rakhshini vindhyavasini ||

Jaya aur vijaya bhetali |

 Matu suganda aru vikrali ||

 

Naam anant tumhar bhavani |

Bharne kimi manushay agyani ||

Ja par kripa matu tav hoye |

To vah kare chahe maaan joyi ||

 

Kripa karhu mo par maharani |

Sidhi karye ambe mam bani ||

Jo nard hare matu kar dyana |

Takar sada hoye kalyana ||

 

Vipati tahi sapnehu nahi aave |

Jo devi ka jaap karave ||

Jo nar kaha tran hoye apara |

So nar patte kare shat bara ||

 

Nishaye shan mochan hoyi jaye |

Jo nar patte kare maan layi ||

Aastuti jo nar path patave |

Ya jag mai so aati such pave ||

 

Ja ko viyadhi satave bhai |

Jaap karat sab dur parai ||

Jo nar aati bandhi maha hoyi |

Bar hajar path kar soyi ||

 

Nishaye bandit e chutti jaye |

Satay vachan mam manhu bhai ||

Ja par jo kuch sankat hoyi |

Nishayi devihi sumire sohi ||

 

Jo nar putr hoye nahi bhai |

So nary a vidhi kare upai ||

Pach varsh so patte karave |

Noratar mai vipraye jimave ||

 

Nishaye hohi prasan bhavani |

Putr dehi yak ah guunkhani ||

Dhuyaj nariyal aani chadave |

Vidhi samet putan karvave ||

 

Nit prati patth kare maan layi |

Pram sahit nahi aan upai ||

Yaha shri vindhayachal chalisa |

Rank pathat hove aavnisa ||

 

Yaha jani aachraj manahu bhai |

Kripa drashti tapar hoye jayi ||

 Jai jai jai jagdamba bhavani |

Kripa karhu mohi par jan janni ||


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...