SHRI VISHNU CHALISA

200px-Garuda_Vishnu_Laxmi

SHRI VISHNU CHALISA

!! DHOHA !!

VISHNU SUNIYE VINAY SAVAK KI CHITLAYA |

KIRAT KUCH VARNAN KARU DIJE GYAN BATAYA ||

 

Namo Vishnu bhagwan kharari |

Kashat nashavan akhil vihari ||

Prabal jagat mai Shakti tumhari |

Tribhuvan fal rahi ujiyari ||

 

Sundar roop manohar surat |

Saral swabhav mohini murat ||

Tan par pitambar ati sohat |

Bejanti mala maan mohat ||

 

Shankh chakr  kar gada viraje |

Dekhat detaye asur dal bhaje ||

Satay dharam mad lobh na gaje |

Kam krodh mad lobh na chaje ||

 

Santbhakt sajan manranjan |

Danuj asur dushtan dal ganjan ||

 Such upjaye kashat sab bhanjan |

Dhosh mitaye karat jan sannjan ||

 

Pap kat bhav sindu utaran |

Kasht nashkar bakat ubharn ||

Karat anek roop prabhu dharan |

Kaval aap bhagati ke karan ||

 

Dharani dhenu ban tumhi pukara |

Tab tum roop ram ka dhara ||

Bhar uthar asur dal maar |

Ravan aadik ko sanhara ||

 

Aap varah roop banaya |

Hiranyash ko maar giraya ||

Dhar matyas tan sindu banaya |

Chodah ratann ko nikalaya ||

 

Amilakh aasur dundu machaya |

Roop mohini aap dikhaya ||

Devan ko amarat pan karaya |

Asuran ko chabi se bahalaya ||

 

Kurm roop dhar sindu mathaya |

Mandrachal giri turan uthaya ||

Shankar ka tum fand chudaya |

Bhasmasur ka roop dekhaya ||

 

Vedan ko jab asur dubaya |

Kar prabanda unhee tuntalaya ||

Mohit banker khalahi nachaya |

Ushi kar se bahasam karaya ||

 

Asur jalandar ati baldai |

Sankar se un kinhi ladayi ||

Har par shi sakal banaye |

Kin sati se chal khal jayi ||

 

Sumiran kin tumhe shivrani |

Batlai sab vipat kahani ||

Tab tum bane muneshwar gyani |

Varnda ki sab surti bhulani ||

 

Ho shaparsh dharm sharati mani |

Hani asur uur shiv sanatni ||

Tumne dhur prahlad ubhare |

Hirnakush aadik khal mare ||

 

Ganika aur ajamil tare |

Bhahut bhakt bhav sindu utare ||

Harhu sakal santap hamare |

Krapa karhu kari sirjan hare ||

 

Dekhhu mai nit darsh tumhare |

Din bandu bhaktan hitkare ||

Chahat apka sevak darshan |

Karhu daya apni madhusudan ||

 

Janu nahi yogay jap poojan |

Hoye yagy shistuti anumotan ||

Shildaya santosh shishan |

Vidhit nahi vatrbhodh vilshan ||

 

Karhu apka kis vidhi poojan |

Kumati vilok hote dukh bhishan ||

Karhu pradam kon vidisumiran |

Kon bhati mai karhu samarpan ||

 

Sur munni karat sada sivkai |

Harshit rahat param gati paye ||

Din dukhin par sada sahai |

Nij jan jan lave apnayi ||

 

Pap dosh santap nashao |

Bhav bandan se mukat karayo ||

Sut sampati de such upjao |

Nij charan ka das banao ||

 

Nigam sada se vanay sunao |

Patte sune so jan such pave ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...